Oturum Aç

Happy Kart ile Tanışın

Kâr Payı ve Ödeme Bilgileri

Hesap Özeti

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası cinsinden düzenlenir.

Yurt dışı işlemler USD cinsinden işlemin Bankamız sistemine giriş tarihindeki TCMB döviz kuru satış kuru üzerinden TL’ye çevrilirken %1.5 kur marjı uygulanarak kart hamiline borç kaydedilecektir.

Hesap Kesim Tarihi

Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.

Son Ödeme Tarihi

Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Minimum Ödeme Tutarı

Hesap Özetinin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmıdır.

08.10.2013 tarihli yönetmelik gereği; bankacılık sistemine bu tarihten sonra ve ilk defa dahil olan müşterilerimize verilecek kredi kartları için asgari ödeme tutarları; kart limiti 15.000 TL’den az ise ilk kullanımdan sonraki 12 ay için %40, sonrasında %30, 15.000 TL - 19.999 TL ise ilk kullanımdan sonraki 12 ay için %40, sonrasında %35, 19.999 TL’den fazla ise ilk kullanımdan sonraki 12 ay için %40, sonrasında %40 olacaktır. Sisteme kayıtlı olan ancak Bankamız sistemine bu tarihten sonra dahil olan müşterilerimiz için asgari ödeme tutarları ise kartı limiti 15.000 TL’den az ise %30, 15.000 TL - 19.999 TL arasında ise %35, 19.999 TL’den fazla ise %40 olacaktır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1 - 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzbeşinden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı."

"h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuzbeşinden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 28/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İntibak

MADDE 28/A - (1) Geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis edilmiş olan kredi kartları için 1/1/2014 tarihinden itibaren 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendinde yer alan asgari ödeme oranları;

a) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında 1/1/2014 tarihinden 1/1/2015 tarihine kadar %27,

b) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında 1/1/2014 tarihinden 1/1/2015 tarihine kadar %32, olarak uygulanır. Bu sürelerin bitimini müteakip, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis edilmiş kredi kartları için 1/1/2014 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin 28/A maddesi uygulanmaya devam olunur."

MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Asgari Ödeme Oranları

08.10.2013 tarihinden önce tahsis edilen kredi kartlarının limite bağlı olarak hesaplanacak Asgari Ödeme Oranları:

Kredi Kartı Limiti01.01.2015'ten sonra
0 - 14.999 TL%30
15.000 - 19.999 TL%35
20.000 TL ve üzeri%40

08.10.2013 ve sonrasında tahsis edilen kredi kartlarının limite bağlı olarak hesaplanacak Asgari Ödeme Oranları:

Kredi Kartı Limitiİlk defa bankamızdan ya da herhangi bir bankadan kredi kartı sahibi olan kişilere, kredi kartının kullanımı müteakip bir (1) yıl boyunca uygulanacak asgari ödeme oranlarıMüşterinin kredi kartı kullanmaya başladığı tarihten 1 yıl sonra
0 - 14.999 TL%40%30
15.000 - 19.999 TL%40%35
20.000 TL ve üzeri%40%40

Kâr payı Hesaplama

  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir kâr payı işletilmez.
  • Son ödeme tarihinde, hesap özeti borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, borcunuzun kalan kısmına, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kâr payı uygulanır.

Yıllık Kart Ücreti

Happy Kart için yılda bir kez alınan ücrettir.

Kart Yenileme Ücreti

Kayıp, çalıntı, kartın deforme olması gibi nedenlerle kartınızın değişmesi durumunda alınan ücrettir. Ek kartlar da uygulamaya dahildir. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.