Oturum Aç

Happy Kart ile Tanışın

Kâr Payı ve Ödeme Bilgileri

​Hesap Özeti

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası cinsinden düzenlenir.

Yurt dışı işlemler USD cinsinden işlemin Bankamız sistemine giriş tarihindeki TCMB döviz kuru satış kuru üzerinden TL’ye çevrilirken %1.5 kur marjı uygulanarak kart hamiline borç kaydedilecektir.

Hesap Kesim Tarihi

Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.

Son Ödeme Tarihi

Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Asgari Ödeme Tutarı

Hesap Özetinin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmıdır.

13.06.2019 tarihli yönetmelik değişikliği gereği; asgari ödeme tutarı, Bankamızın 1 yıldan uzun süreli kredi kartlarında dönem borcunun %30'undan; yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise; kullanım başlangıcı tarihinden 1 yıllık sürenin dolmasına kadar, dönem borcunun %40'ından aşağı olmayacaktır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1 - 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı."

"h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihi itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarı belirleyebileceğine,"

MADDE 2 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Asgari Ödeme Oranları

Kredi Kartının SüresiAsgari Ödeme Oranı
Bankamızın 1 yıldan uzun süreli kredi kartlarındaDönem borcunun %30’undan;
Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadarDönem borcunun %40’ından aşağı olmayacaktır.

Kâr payı Hesaplama

  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir kâr payı işletilmez.
  • Son ödeme tarihinde, hesap özeti borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, borcunuzun kalan kısmına, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kâr payı uygulanır.

Yıllık Kart Ücreti

Happy Kart için yılda bir kez alınan ücrettir.

Kart Yenileme Ücreti

Kayıp, çalıntı, kartın deforme olması gibi nedenlerle kartınızın değişmesi durumunda alınan ücrettir. Ek kartlar da uygulamaya dahildir. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.