Oturum Aç

Happy Kart ile Tanışın

Hesap Özeti Açıklamaları

Ödeme ve Kâr Payı Bilgileri

Toplam Borç Tutarı: Hesap kesim tarihine kadar, Türkiye Finans Kredi Kartları Merkezine ulaşan kredi kartı harcamalarınız, nakit avanslarınız/çekimleriniz, otomatik ödeme talimatlarınız; bunlara ait tüm ücretler (kart ücreti dahil), kâr payı tutarları ve varsa bir önceki dönemden devreden bakiye toplamıdır.

Minimum Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari (en az) ödeme tutarıdır. Minimum ödeme tutarı Bankamıza ait kredi kartlarımızın toplam kart limitine ve bankacılık sektöründe kredi kartı kullanım başlangıç tarihinize göre değişiklik göstermektedir. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen tutarlardan az olmamak kaydı ile bu tutarı artırma ve/veya azaltma yetkisi tek taraflı olarak Banka'ya aittir. Minimum ödeme tutarı oranları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Minimum ödeme tutarına; kart limitinin üzerinde yapılan harcamalar, borç kayıtlarının toplamı ve önceki dönemlerden ödenmeyen minimum ödeme tutarının tamamı dahil edilir. Minimum ödeme tutarının iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda kredi kartı kullanıma kapatılır. Minimum ödeme tutarının ödenmesi ile kalan borç aylık kâr payı oranı üzerinden kredilendirilir.

Tutar: Kredi kartı ile yapılan işlemlerin TL tutarlarıdır. Kredi kartınızla yapılan yurt dışı işlemler Bankamıza ulaştığı tarih (kayıt tarihi) itibarıyla T.C. Merkez Bankası'nın belirlediği döviz satış kurundan TL'ye çevrilirken, %1,5 kur marjı uygulanarak hesap özetinize yansıtılır. Ayrıca kartınıza ait yurtdışı kullanımından doğacak herhangi bir masraf, ek ödeme, komisyon, vergi vb. varsa bu masraflar da işlem tutarına dahil edilir.

Kalan Borç/Taksit: Bir sonraki hesap özetlerinizde ödenmek üzere kalan taksitlerinizin tutar ve sayısıdır.

Müşteri Numarası: Bankamız nezdinde açtırmış olduğunuz ve otomatik ödeme talimatı vermeniz durumunda, kredi kartı borcunuzun tahsil edileceği cari hesabınızın numarasıdır.

Kart Limiti: Yapılacak harcamalar için kullanılabilecek olan her bir kredi kartına tahsis edilen toplam limittir. 1 yıl içerisinde dönem borcunuzun 3 kez %50 ve altında ödenmesi durumunda, %100 ödeme yapana kadar limit artışı hiçbir kanaldan yapılmayacak ve kart nakit avans kampanyası kullanımına kapatılacaktır.

Hesap Kesim Bilgileri

Hesap Kesim Tarihi: Kredi kartı hesabının kesildiği ve hesap özetinin oluştuğu tarihtir. (Yılda 2 kez değişiklik yapılabilir)

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinize yansıyan toplam ya da minimum borcunuzun, gecikmeye girmeden ödenebileceği son gün olarak hesap özetinde bildirilen tarihtir. Son ödeme tarihiniz, hesap kesim tarihinden 10 gün sonraya denk gelir. Bu tarihin hafta sonuna ya da resmi tatil günlerine rastlaması halinde son ödeme tarihi olarak sonraki ilk iş günü dikkate alınmaktadır.

Bonus Bilgileri

Bugüne Kadar Kazanılan Bonus: Kartın açılış tarihinden son hesap özeti dönemine kadar kazanılmış toplam bonus tutarıdır. Türkiye Finans, kart hamillerine yönelik puan, taksit, artı taksit, peşin işlem ya da taksit öteleme, vade farklı taksitlendirme, indirim ve benzeri kampanyaların yapılıp yapılmayacağı ya da duyurulan kampanyaları durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Devreden Bonus: Bir önceki hesap özetinizden devreden toplam bonus tutarıdır.

Bu Dönem Kazanılan Bonus: İlgili hesap özeti döneminde yapılan alışverişlerden ve kampanyalardan kazanılan bonus tutarıdır.

Bu Dönem Harcanan Bonus: İlgili hesap özeti döneminde, üye mağazalarda ve Bankanın belirleyeceği diğer alanlarda kullanmış olduğunuz bonus toplamıdır.

Harcanabilecek Toplam Bonus: İlgili hesap özeti dönemi itibarıyla kullanılabilecek bonus toplamıdır. Kartın kapatılması veya ödemelerin gecikmesi durumunda kullanılamaz.

Puan Bağışı: Kredi kartınızda biriken puanlarınız ile dilediğiniz hayır kurumuna anlık ya da düzenli talimat vererek bağış yapabilirsiniz.

Kâr Payı ve Ücretler Tablosu

Akdi Kâr Payı Oranı: Son ödeme tarihinde ödenmeyen toplam borcun, anapara kısmına (harcamalar toplamına) uygulanacak olan vergi ve fonlar hariç aylık kâr payı oranıdır. Banka tarafından "TCMB tarafından yayınlanan oran aşılmadan" belirlenir ve değiştirilir. Kar payı oranları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gecikme Cezası: Asgari ödeme tutarının ödenmemesi halinde, ödeme yapacağınız güne kadar, ödenmeyen kalan hesap bakiyesine uygulanacak kâr payı oranıdır.

Kart Ücreti: Happy Kart için kartın ilk kullanımında hesap özetine yansıtılan kullanım ücretidir. Kart ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Limit Aşım: Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara bankamızda geçerli olan kredi kartı kar payı uygulanacaktır.

Nakit Avans: Kartınızla yaptığınız nakit çekim ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemler için, işlem tarihinden ödeme tarihine kadar enflasyon farkı uygulanacaktır. Enflasyon farkı uygulamasında açıklanan en son TÜFE oranı uygulanacaktır. Yıllık TÜFE oranı 12 aya bölünerek aylık olarak hesaplanacak olup, nakit işlemlere uygulanacak enflasyon oranı bankanın geçerli akdi kar payı oranından yüksek olmayacaktır.

Nakit Avans Ücreti: Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir.

*Yıllık Kart Ücreti: Happy Kart için yılda bir kez alınan kullanım ücretidir.

  • Kart borcunuzu, şubelerimizden, Türkiye Finans İnternet Şubesi üzerinden, 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden, ATM'lerimizden, otomatik ödeme talimatı vererek, PTT Online Şubeleri veya diğer bankalardan EFT yaparak (cari hesabınıza veya 00091-Türkiye Finans Kredi Kartları Merkezi’ne, kart numaranızı girerek) yatırabilirsiniz.
  • Kayıp/çalıntı ihbarlarınızı 7/24 hizmet veren 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezimize bildirebilirsiniz.
  • Kredi kartı şifrenizi Türkiye Finans İnternet Şubesi üzerinden ya da 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak oluşturabilirsiniz.
  • Hesap özetine ilişkin itirazlarınızı son ödeme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, yazılı ve imzalı olarak 4442444@turkiyefinans.com.tr e-posta adresimize veya 0216 676 29 05 numaralı faksımıza iletebilirsiniz. İtirazınızın akıbeti ile ilgili 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.