Oturum Aç
Happy Kart ile Tanışın

Kredi Kartı Ödeme Bilgileri

​Hesap Özeti

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası cinsinden düzenlenir.

Yurt dışı işlemler USD cinsinden işlemin Bankamız sistemine giriş tarihindeki TCMB döviz kuru satış kuru üzerinden TL’ye çevrilirken %1.5 kur marjı uygulanarak kart hamiline borç kaydedilecektir.

Hesap Kesim Tarihi

Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.

Son Ödeme Tarihi

Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Asgari Ödeme Tutarı

Hesap Özetinin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmıdır.

BDDK tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan ve 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre;

Yönetmelik ile birlikte asgari ödeme tutarını dönem borcunun %20'si ile %40'ı arasında olacak şekilde belirleme yetkisi,ilgili kamu kurumlarının görüşleri alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ( Kurul ) verilmiştir. Ödenmesi gereken asgari ödeme tutarı Kurul tarafından belirlenecek orandan aşağı olamaz. Banka Kurul tarafından belirlenecek orandan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilir. 

Kâr payı Hesaplama

  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir kâr payı işletilmez.
  • Son ödeme tarihinde, hesap özeti borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, borcunuzun kalan kısmına, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kâr payı uygulanır.

Yıllık Kart Ücreti

Happy Kart için yılda bir kez alınan ücrettir.

Kart Yenileme Ücreti

Kayıp, çalıntı, kartın deforme olması gibi nedenlerle kartınızın değişmesi durumunda alınan ücrettir. Ek kartlar da uygulamaya dahildir. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.